Giỏ hàng

Khuyến Mại


Chương trình "SƯỜN NƯỚNG KIỂU CZECH GIÁ 0Đ"

Điều kiện: Khách hàng có hóa đơn thanh toán trên 1.000.000vnđ

Tham khảo Menu tại: 

- Mapa Turkish 77 Trung Hòa: https://goo.gl/kXd9wm

- Mapa C 124 Hoàng Văn Thái: https://goo.gl/CKzSQe

Áp dụng tại cả 2 cơ sở:

Mapa Turkish 77 Trung Hòa

024 665 77728

Mapa C 124 Hoàng Văn Thái

024 665 08079

GM: Nguyen Ngoc Thu
Contact: 0942. 609. 426